Generelle oplysninger

Loge nr. 69 Frederik den 3. har i dag ca. 70 medlemmer fordelt på et bredt spektrum af erhverv og med en
aldersspredning fra 35 - 93 år.

Logen har gennem sit virke i Frederikssund etableret en række fonde med humanitære formål.

Der er således rig lejlighed til at deltage aktivt i logens arbejde for den interesserede broder, der vil mere end
blot deltage i logens ordinære møder.

Medlemskontingentet i loge nr. 69 Frederik den 3. er for tiden kr. 800,00 pr. kvartal. Optagelsesgebyret er
kr. 500,00. I løbet af de første ca 1½ år efter optagelsen gennemgår den nye broder logens tre grader.
Gradegebyrer er for 1. grad (Venskabsgraden) kr. 300,00, for 2. grad (Kærlighedsgraden) kr. 250,00 og for
3. grad (Sandhedsgraden) kr. 250,00. 

Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær - ca. kr. 75,00 - 95,00 pr.
mødeaften. Fortæring er naturligvis frivillig. Endelig er startudgifterne en mørk habit og en kjole og hvidt.

Loge nr. 69 Frederik den 3. afholder møde hver tirsdag kl. 19.30 i perioderne januar til maj og september til
december. Logemøderne er præget af den ro og værdighed, der er forudsætningen for at et af Odd Fellow
Ordenens formål, at støtte brødrene i deres etiske og moralske udvikling kan udfyldes.

Efter logemøderne afholdes et selskabeligt brodersamvær med spisning, hvor tonen er mere fri end i logesalen.
Denne del af logemøderne er lige så vigtig som mødet i logesalen. Det er her, brødrene lærer hinanden at kende,
og tit og ofte opstår nære personlige venskaber blandt brødrene. Et sådant venskab varer hele livet.

Nogle gange inviteres vore damer til at deltage i forskellige arrangementer i logen. Dette betragter vi som en
væsentlig faktor i vor loges virke, idet et succesfuldt logeliv forudsætter, at partneren kan gå ind for de ideer,
der ligger til grund for Odd Fellow Ordenens arbejde.

Deltagelse i logens møder kræver en bestemt påklædning. Til de almindelige møder (kaldet arbejdsmøder)
kræves mørk habit, hvid skjorte og et diskret slips. Til vore festaftener, der kan være gradetildelinger, er
påklædningen kjole og hvidt med hvid sløjfe.

Skulle Du, når Du har læst ovenstående, have fået interesse for logens virke, kan yderligere oplysninger fås
ved henvendelse til en af vore embedsmænd eller ved at udfylde nedenstående.