Restaurationsudvalget

Barvagter for 11. april 2017.

Barens åbningstider er i henhold til indbydelse.
15 minutter før baren lukkes, "advares" brødrene med klokken, der hænger i baren.

Br. Restauratør foranlediger, at der til de faste barvagter udleveres en nøgle til Logebygningen
og en nøgle til depotet.

Nøglerne skal afleveres til broder Restauratør, når vedkommendes barvagtperiode er udløbet.

Hvis en af de faste barvagter har forfald, skal han selv skaffe vikar.

Barvagten varetages i ovennævnte periode af følgende brødre:

11. april Jan Madsen og Henrik Lunøe